Artikli sisukord

 

Kohtla-Järve Järve Kooli distantsõppe päevakava

8.30 - 9.15

1. tund

9.25 – 10.10

2. tund

10.20 – 11.05

3. tund

11.25 -12.10

4. tund

12.30 - 13.15

5. tund

13.25 – 14.10

6. tund

14.20 – 15.05

7. tund

 

 

 

Õppetöö toimub distantsilt juhendatud online-tundidena tunniplaani alusel.
I kooliastmes võivad online-tunnid toimuda kokkuleppel lapsevanematega päevakava väliselt õhtusel ajal.
Pikapäevarühm toimub vastavalt kokkuleppele veebikeskkonnas.
Ringitegevust ei toimu ja tunnid tehakse hiljem järgi. 
Kool lähtub otsuste tegemisel eelkõige õpilaste heaolust.