KOOLITÖÖ JÄTKUB DISTANTSÕPPE VORMIS (info alates 24.03.2020)

Suur tänu kõigile, kes on õpilaste ja lapsevanemate küsitlusele vastanud ja edastanud oma ettepanekud distantsõppe paremaks korraldamiseks. Need kuluvad praegu õpetajatele väga ära, et õpilaste õppeprotsess oleks võimalikult sujuv.

Eriti tahan tänada paljude heade sõnade ja toetuse eest, mis te küsitlustes meie õpetajate kohta olete märkinud! Need annavad õpetajatele keerulisel ajal palju jõudu.

Lapsevanematele kuulub ka meie kooli õpetajaskonna südamlik tänu selle eest, et te oma lapsi igakülgselt toetate ja abistate - see pole kindlasti lihtne! Hetkel on tõepoolest vanema osatähtsus oma lapse õppeprotsessis suurem ja lapsevanem peaks praeguses olukorras oma lapse jaoks olemas olema. Sõltumata lapse vanusest tuleb igaühel jälgida oma last, et mõista, millist tuge ta enim vajab. Praegune olukord soodustab aja võtmist oma lapse jaoks, sest laps vajab seda tähelepanu koos süvenemisega ning oma tegevuste mõtestamisega.

Palun hoidke sidet oma klassijuhatajaga ja teavitage teda, kui laps ei saa haigestumise tõttu või muul põhjusel ülesandeid teha või kaugõppe tundides osaleda. Õpetajatel on oluline teada, miks laps õppetööst eemale on jäänud, et leida siis teiega koostöös võimalus selliste õpilaste aitamiseks ja toetamiseks. Leidke iga päev aega oma lastega koos olemiseks ja õues liikumiseks, hetkel vajavad lapsed teie lähedust ja tähelepanu rohkem, kuna sõpradega kohtuda ei tohi.

 

TÖÖKORRALDUSE ALUSED ALATES 24.03.2020

Haridus- ja Teadusministeerium otsustas 24.03.2020, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite toimumise periood. Eriolukorras ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest.

Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks. Kindlasti ei alustata eksamitega varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.

Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalike kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu.

Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel.

Gümnaasiumi ja kutseõppeasutusse vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise. Juba praegu on paljud gümnaasiumid ministeeriumile kinnitanud, et nad tegelevad sobilike lahenduste otsimisega ja on valmis paindlikult tegutsema.

Tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse otsusest jätkab Kohtla-Järve Järve Kool õppetegevust distantsõppe vormis vähemalt 9. aprillini, suure tõenäosusega maikuuni. Koolivaheaeg 20.-26.04.20 jääb kehtima, sel ajal õppetööd ei toimu.

Loe 24.03.20 kehtestatud eriolukorra täiendavate meetmete kohta SIIT

JÄRVE KOOL

Koolimaja on avatud E-R kella 8.00 – 15.00. Õpetajad ja õpilased saavad vajadusel võtta oma kooli jäänud asju, töövahendeid jne.

Tuletame õpilastele meelde, et kogunemised on keelatud. Avalikes kohtades nagu välistel mängu- ja spordiväljakutel, randadel, promenaadidel, tervise- ja matkaradadel ja siseruumides tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet, välja arvatud kodudes ja juhtudel, kui seda pole võimalik tagada. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. See piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid. Inimeste vahelise ruumi piirang hakkab kehtima 25. märtsist.

Järve Kooli raamatukogu on 24.03.-07.04. suletud, ilukirjandust sel perioodil laenutada ei saa.

Administraatori juures on veel ootamas mõned sülearvutid, mida õpilased saavad koju laenutada.

Õppeaasta lõppu planeeritud ekskursioonid jäävad ära.

25.märtsi seisuga Järve Kooli õpilaste, õpetajate, töötajate viirusesse nakatumise kohta infot laekunud ei ole.

Õppetööd korraldavad ja koordineerivad õpetajad. Info edastatakse Stuudiumi vahendusel. Lapsevanematel palun tagada oma lapsele turvaline kodusolemine ning õpitingimused. Õpetajad saadavad kogu algavaks nädalaks vajaliku õppeinfo iga nädala esmaspäeval. Seega näeb õpilane oma nädalakoormust kohe nädala algul ja saab planeerida optimaalselt oma koolitööd ning nädalakava ja päevakava.

Toetagem üksteist ja jäägem terveks!

Anne Endjärv

Koolijuht

Lõpuaktus 2020

9. klasside lõpuaktus toimub

18. juunil kell 14.00 Järve Kooli aulas.

Söökla

16. - 20. 03. 2020
menüü
23. - 27. 03. 2020
menüü

Registreeri end õppekeskkonda, loe kuidas seda teha.

Kirjuta psühholoogile