Esimesse klassi vastuvõtmiseks vajalik avaldus ja meelespea:

Ankeet 1. klassi astumiseks
Meelespea

kodulehele sisseastumineEsimesse klassi vastuvõtmiseks tuleb esitada:

1) avalduskooli nimele
2) sisseastuja isikut tõendav dokument;
3) vanema või eestkostjaisikut tõendava dokumendi koopia, kui avaldus pole digitaalselt allkirjastatud
4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul või perearsti tõend (10.septembriks);
5) nõusolekuleht isikuandmete töötlemiseks;
6) 1 foto suurusega 3x4 cm;
7) koolivalmiduskaart.

Vaata lisaks:

Kohtla-Järve Järve Kooli õpilaste vastuvõtmise kord 
2.-9. klassi sisseastumise avaldus