04.10. 2022

1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2  Õppeaasta 2022/2023 üldtööplaani kinnitamine
3. Õpetajate esindajate valimine hoolekokku
 
08.06. 2023
1. Üleminekuklasside lõpetamisest.
2. Õpilaste tunnustamisest.
3. Täiendavate õppetööde määramine.
 

13.06.2023

1. IX klassis lõpetamine ja õpilaste tunnustamine.
2. 2022/2023. õa kokkuvõte loovtöödest, tasemetöödest, lõpueksamitest.
3. Kokkuvõte täiendava töö läbiviimisest, täiendava töö pikendamine (vastavalt vajadusele)
 
30.08.2023

1. 2022/2023 õppeaasta kokkuvõte ja analüüs.
2. 2023/2024 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine