Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööd ajad 2021/2022

https://www.riigiteataja.ee/akt/107052021001

§ 3.   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
   1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
   2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) 
– 31. mai 2022. a;
   3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 
31. mai – 2. juuni 2022. a;
   4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
   5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, 
geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa 
või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
   6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena 
(suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
   7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

§ 4.   Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
   (1) 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
   1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
   2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021. a;
   3) eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021. a;
   4) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
   5) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

   (2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
   1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
   2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021. a;
   3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september; 27. 
september 2021. a;
   4) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
   5) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
   6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
   7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;