logu

Curriculum Vitae


Nimi

Alates 01.09.2019 kannab nime Kohtla-Järve Järve Kool.
Kool alustas tegutsemist 1922. aastal Kohtla-Järve Algkoolina,1996 – 2019 kandis kool nime Kohtla-Järve Järve Gümnaasium. 2017 sügisel pidas kool 95. sünnipäeva.

Elukoht

Katse 2, Kohtla-Järve  Ida-Virumaa
Õppehoone, uus staadion, parklad, koolimuuseum, söökla, bassein, võimla, aula, arvutiklassid, peeglisaal, raamatukogu, hambaarst.

Perekonnaseis

Kooliperesse kuulub 19 klassikomplekti üle 300 õpilasega, üle 40 pedagoogitööga seotud töötajat ning 28 muud abilist.

Hariduskäik

1996 - 2019 omandati keskharidus
alates 01.09.2019 omandatakse põhiharidus
süvendatud ained: ettevõtlus (7.-8. klassis)
igale kooliastmele vastavad digipädevused
tantsuoskus

Võõrkeeled

Koolis on võimalik õppida järgmisi võõrkeeli: 

  • inglise keel
  • vene keel

Arvutioskus

suur arvutiklass (26 kohta), väiksem arvutiklass (20 kohta), algklasside mobiilne sülearvutiklassi, 40 tahvelarvutit ainetundides, 20 tahvelarvutit algklassidel,10 tahvelarvutit õpetajatel, projektorid kõikides klassiruumides ja aulas.
Võimalus kasutada õppetöös kaasaegseid IKT esitlusvahendeid (digitahvlid, interaktiivsed ekraanid,dokumendikaamerad, wifi-võrk)

Osalemine projektides

Edukas osalemine erinevates ettevõtlusprojektides ENTRUM, Starter, Bright Minds. Osalesime pilootkoolina projektis „Kiusamisest vaba kool“ ja „Koosõppiv kool“, liitusime VEPA programmiga, osalesime HTM koostööprojektis Toila Gümnaasiumiga, KIK erinevates loodus- ja keskkonna-alastes projektides, projektis „Kaitse end ja aita teisi“, korraldame 9 aastat noorte moehuviliste konkurssi „Moedemm“, säästame loodust, kogudes igal aastal kuni 38 tonni vanapaberit, „Noortekohtumised“, soodustada Eestis elavate 11-19 aastaste erineva emakeelega noorte omavaheliste kontaktide sõlmimist, Erasmus + „Digioskuste arendamine klassiruumis“, Arendada I ja II kooliastme õpilaste praktilisi digioskusi ning välja töötada uusi metoodilisi juhendeid, „Saatkondade Päev“, Erinevate riikide suursaadikud külastavad Järve Kooli ning tutvustavad noortele enda tööd ja koduriiki, Järve Kool osaleb alates 2020/2021.a õa-st Pilootprojektis "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis" ja kiusamisvastases programmis KiVa.

Harrastused

Foto- ja videoring, pranglimine, nutisport,  suusatamine, ujumine, üldfüüsiline treening, korvpall, robootikaringid, pallimänguring, rahvatants, tütarlaste ansambel, eesti keele tugiõpe, lavatants, vahetunnitants, mängime lauatennist, õhuhokit ja koroonat, ronime 10-meetrisel ronimisseinal, liiklusring jalgratturitele.

Iseloom

Tunnustused

Heatahtlik, sõbralik, lõbus, aktiivne, seltskondlik, ettevõtlik, viisakas, õpihimuline, uudishimulik, täpne.

2015 ENTRUM parim õpilaste toetaja kool
2016 HITSA digitaalselt aktiivse kooli kuldtase,
2017 haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ hõbetase,
2017 konverentsi Edu EXEX konverentsi lõiminguprojektide peapreemia
2020 - Ettevõtliku Kooli hõbetase (2.korda)

Iseloom

Tunnustused

Heatahtlik, sõbralik, lõbus, aktiivne, seltskondlik, ettevõtlik, viisakas, õpihimuline, uudishimulik, täpne.

2015 ENTRUM parim õpilaste toetaja kool
2016 HITSA digitaalselt aktiivse kooli kuldtase,
2017 haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ hõbetase,
2017 konverentsi Edu EXEX konverentsi lõiminguprojektide peapreemia
2020 - Ettevõtliku Kooli hõbetase (2.korda)

Kooli visioon

 Põhikooli lõpetab laia silmaringiga õpihimuline aktiivne noor, kes on huvitatud haridustee sihikindlast jätkamisest. 

Kooli missioon 

 Oleme areneva õpikeskkonnaga ja kõige parimat eestikeelset põhiharidust pakkuv kool Ida-Virumaal.
Kooli moto  Õppimine on ettenägelike privileeg 
 

Meie

väärtused

 Eesti keel - ilusa keele väärtustamine

 Keskkond - õpilase, õpetaja, lapsevanema toetamine; interkultuurilisus
 
 Suhted - arvestamine, lugupidamine, hoolivust, koostöö
 
 Aktiivsus - parimate praktikate rakendamine, areng, omanäolisus, ettevõtlikkus
 
 Meie kooli tunne - traditsioonid, kooli laul, kooli lipp, kooli muuseum, vilistlaskogu

 

240577013 108840644849976 5900538786634398945 n