logu

Curriculum Vitae

Nimi

Alates 01.09.2019 kannab nime Kohtla-Järve Järve Kool.
Kool alustas tegutsemist 1922. aastal Kohtla-Järve Algkoolina,1996 – 2019 kandis kool nime Kohtla-Järve Järve Gümnaasium. 2017 sügisel pidas kool 95. sünnipäeva.

Elukoht

Katse 2, Kohtla-Järve  Ida-Virumaa
Õppehoone, uus staadion, parklad, koolimuuseum, söökla, bassein, võimla, aula, arvutiklassid, peeglisaal, raamatukogu, hambaarst.

Perekonnaseis

Kooliperesse kuulub 19 klassikomplekti üle 320 õpilasega, üle 40 pedagoogitööga seotud töötajat ning 28 muud abilist.

Hariduskäik

1996 - 2019 omandati keskharidus
alates 01.09.2019 omandatakse põhiharidus
süvendatud ained: ettevõtlus (7.-8. klassis)
igale kooliastmele vastavad digipädevused
tantsuoskus

Võõrkeeled

Koolis on võimalik õppida järgmisi võõrkeeli: 

  • inglise keel
  • vene keel

Arvutioskus

suur arvutiklass (26 kohta), väiksem arvutiklass (19 kohta), algklasside mobiilne sülearvutiklassi, 40 tahvelarvutit ainetundides, 10 tahvelarvutit õpetajatel, projektorid kõikides klassiruumides ja aulas.
Võimalus kasutada õppetöös kaasaegseid IKT esitlusvahendeid (digitahvlid, U-boardid, dokumendikaamerad, 5 wifi-võrku)

Osalemine projektides

Edukas osalemine erinevates ettevõtlusprojektides ENTRUM, Starter, Bright Minds. Osalesime pilootkoolina projektis „Kiusamisest vaba kool“ ja „Koosõppiv kool“, liitusime VEPA programmiga, osalesime HTM koostööprojektis Toila Gümnaasiumiga, KIK erinevates loodus- ja keskkonna-alastes projektides, projektis „Kaitse end ja aita teisi“, korraldame 7 aastat noorte moehuviliste konkurssi „Moedemm“, säästame loodust, kogudes igal aastal kuni 38 tonni vanapaberit.

Harrastused

Foto- ja videoring, pranglimine, nutisport,  suusatamine, ujumine, üldfüüsiline treening, korvpall, robootikaringid, pallimänguring, rahvatants, tütarlaste ansambel, eesti keele tugiõpe, lavatants, vahetunnitants, mängime lauatennist, õhuhokit ja koroonat, ronime 10-meetrisel ronimisseinal, liiklusring jalgratturitele.

Iseloom

 

Tunnustused

Heatahtlik, sõbralik, lõbus, aktiivne, seltskondlik, ettevõtlik, viisakas, õpihimuline, uudishimulik, täpne.

 

2015 ENTRUM parim õpilaste toetaja kool
2016 HITSA digitaalselt aktiivse kooli kuldtase,
2017 haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ hõbetase,
2017 konverentsi Edu EXEX konverentsi lõiminguprojektide peapreemia
2020 - Ettevõtliku Kooli hõbetase (2.korda)