sotsiaalpedagoog/tuge vajavate õpilaste koordinaator
Stella Onkel
+372 528 5198
sotsiaalpedagoog<at>jarve.edu.ee

sotsiaalpedagoog 
Leili Ahu
leili.ahu<at>jarve.edu.ee

logopeed Maaris Virkus-Peetsalu
 
psühholoog-õppenõustaja Ene Mändla
ene.mandla<at>jarve.edu.ee

tugiisik Maeve Kattago

pikapäevarühma kasvataja Janne Jaanhold

abiõpetajad Janne Jaanhold, Leili Ahu, Eha Koppelmaa

toetav tegevus I kooliastmes:
 
1. klassis - toetavad tegevused HTM pilootprojekti "Klassiõpetaja mitmekeelses klassis" raames
 
2.-3.klassis - eesti keele tugiõpe