Artikli sisukord


Kohtla-Järve Järve Kool on ainete kaupa jagatud kaheks valdkonnaks, kus õpetajad teevad koostööd nii ainepõhiselt kui ka lõiminguna.
Ainevaldkonna tööd juhib valdkonnajuht, kes suunab ja koordineerib õppe-, kasvatus- ja arendustööd.