Artikli sisukord


Kohtla-Järve Järve Kool on ainete kaupa jagatud kaheks valdkonnaks, kus õpetajad teevad koostööd nii ainepõhiselt kui ka lõiminguna.
Ainevaldkonna tööd juhib valdkonnajuht, kes suunab ja koordineerib õppe-, kasvatus- ja arendustööd.


HUMANITAAR-, SOTSIAAL- JA KUNSTIAINETE NING VÕÕRKEELTE VALDKOND 


Hallik, Ilme

valdkonna juht;  eesti keel ja kirjandus

Ahu, Leili

eesti keel, kirjandus, ajalugu, inimeseõpetus

Burmeister, Pille

algõpetus, muusika

Lobanova, Olga

inglise keel

Kronk Olguner, Andra

inglise keel

Jelistratov, Juri

inglise keel

Jõemaa, Maie

eesti keel ja kirjandus

Kask, Krista

algõpetus, kirjandus

Koppelmaa, Eha

inimeseõpetus

Kornõšova, Jelena

vene keel

Niine, Katrin

muusikaõpetus

Piik, Pille

ajalugu, ühiskonnaõpetus

Talver Kaia

inglise keel, inimeseõpetus

Toomjärv, Ülla

eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus

Toommägi, Halli

algõpetus, vene keel

Virkus-Peetsalu, Maaris

logopeed


REAAL- JA LOODUSAINETE NING TEHNOLOOGIA VALDKOND 


Palmik, Merli

valdkonna juht; geograafia, loodusõpetus, ettevõtlusõpe

Ers, Pille

keemia, loodusõpetus

Hramtsova, Natalja

informaatika

Kallavus, Jelena

matemaatika

Kivil, Sirje

bioloogia, loodusõpetus

Knjazeva, Valentina

digitund, haridustehnoloog

Kukk, Reet

matemaatika

Mamai, Kristina

matemaatika

Murutalu, Maarja

algõpetus

Naur, Kalev

tehnoloogiaõpetus

Peedo, Ülle

algõpetus, kunst

Piperal, Ülle

matemaatika

Põdersalu, Kristi

algõpetus

Raidma, Koidu

algõpetus, kunst

Toikka, Toivo

füüsika, loodusõpetus

Tolsa, Inna

käsitöö ja kodundus

Viirlaid, Vaili

tööõpetus

Källo, Taavi 

tehnoloogiaõpetus

Kehalise kasvatuse õpetajad teevad koostööd mõlema valdkonna õpetajatega.