Artikli sisukord

REAAL- JA LOODUSAINETE NING TEHNOLOOGIA VALDKOND 


Palmik, Merli

valdkonna juht; geograafia, loodusõpetus, ettevõtlusõpe

Ers, Pille

keemia, loodusõpetus

Hramtsova, Natalja

informaatika

Kallavus, Jelena

matemaatika

Kivil, Sirje

bioloogia, loodusõpetus

Knjazeva, Valentina

digitund, haridustehnoloog

Kukk, Reet

matemaatika

Mamai, Kristina

matemaatika

Murutalu, Maarja

algõpetus

Naur, Kalev

tehnoloogiaõpetus

Peedo, Ülle

algõpetus, kunst

Piperal, Ülle

matemaatika

Põdersalu, Kristi

algõpetus

Raidma, Koidu

algõpetus, kunst

Toikka, Toivo

füüsika, loodusõpetus

Tolsa, Inna

käsitöö ja kodundus

Viirlaid, Vaili

tööõpetus

Källo, Taavi 

tehnoloogiaõpetus

Kehalise kasvatuse õpetajad teevad koostööd mõlema valdkonna õpetajatega.