Artikli sisukord

HUMANITAAR-, SOTSIAAL- JA KUNSTIAINETE NING VÕÕRKEELTE VALDKOND 


Hallik, Ilme

valdkonna juht;  eesti keel ja kirjandus

Ahu, Leili

eesti keel, kirjandus, ajalugu, inimeseõpetus

Burmeister, Pille

algõpetus, muusika

Lobanova, Olga

inglise keel

Kronk Olguner, Andra

inglise keel

Jelistratov, Juri

inglise keel

Jõemaa, Maie

eesti keel ja kirjandus

Kask, Krista

algõpetus, kirjandus

Koppelmaa, Eha

inimeseõpetus

Kornõšova, Jelena

vene keel

Niine, Katrin

muusikaõpetus

Piik, Pille

ajalugu, ühiskonnaõpetus

Talver Kaia

inglise keel, inimeseõpetus

Toomjärv, Ülla

eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus

Toommägi, Halli

algõpetus, vene keel

Virkus-Peetsalu, Maaris

logopeed