exex
Tänavune Haridustehnoloogia konverents Edu EXEX toimus 14. septembril uues Sündmuskeskuses SpaceX, Ülemiste Citys. Konverents toimus kutsetega ja sellel osales 200 haridusmaastikul otsustajat inimest.
Konverentsi korraldavad igal aastal ITL, Microsoft, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja firma Confent. Konverentsil oli palju põnevaid esinejaid – muu hulgas tutvustati veebipõhist õpet MOOC, robootika võimalusi, pankade digikogemust, uusi tuleviku digilahendusi partneritelt, samuti tänapäeva tööandjate ootusi töötajate digioskustele. Vaata esinejaid kodulehelt.
Konverentsi programm täienes sel aastal uue suunaga  ja oma sõna said seekord sekka öelda ka õpilased ise. Näiteks Brett Peter Rästas Hugo Treffneri Gümnaasiumist ja James Paul Arney Miina Härma Gümnaasiumist väitlesid, kes ja kuidas peaks looma atraktiivseid digiõppematerjale. Konverentsil esines ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere koos ühe õpilasega, nad mõlemad rääkisid oma koolis toimuvatest huvitavatest tegevustest.
exex1
Konverentsi raames kuulutati eelnevalt välja ka digilahenduste konkurss tähtajaga 5. september 2017 ja kutsuti koole üles jagama oma kogemusi digilahenduste leidlikust kasutamisest koolis: 
kuidas kool on kasutusele võtnud mõne huvitava tehnoloogilise lahenduse või
lõimib leidlikult digiõpet ja aineõpet või 
kasutab muul huvitaval moel tehnoloogiat laste/noorte ellu  astumiseks ettevalmistamisel. 
 
Saadetud konkursitööd vaatas üle ja tunnustas konverentsi korraldajatest ja esinejatest koosnev žürii. Kõige huvitavama lahenduse peaauhinnaks oli tahvelarvuti!
Konkursile laekus 20 edulugu, millest 4 valiti konverentsi Vabale Lavale koolide esindajate poolt ettekandmiseks välja. Nende seast selgus konkursi võitja, kelleks sel aastal osutus Kohtla-Järve Järve Gümnaasium. Jaanuarist kuni maikuuni väldanud projekti digi ja lõimingu kasutamisest läbi 3 aine ja paljude digilahenduste kasutamise, tegi konverentsil kooli direktor Anne Endjärv. Vaata konverentsi esitlust SIIN
 
Järve Gümnaasium sai Microsoft Estonia, ITL, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja firma Confenti parima kooli tunnustuse pikaajalise ja süstemaatilise digilahenduste aineõppega lõimimise ning õpetajate koostöö ja digialase enesetäiendamise eest.
Antud projekti raames toimusid lisaks 64-le  lahtisele digi- ja lõimingutunnile ka terve 2. poolaasta jooksul kõigile õpetajatele digikeskkondade sisekoolitused rühmades. Tulemuseks olid paljude õpetajate täienenud digioskused ja õpilaste ning õpetajate jaoks ülipõnevad ja uudsed temaatilised tunnid läbi kolme aine.  
 
Järve Gümnaasiumi juhtkond tänab kõiki õpetajaid, kes panustasid projekti, mis on innustanud juba 4 kooli väljaspool Ida-Virumaad.
 
EDU EXEX konverentsi koduleht koos esinejate, konkursil osalenud parima 4 kooli esitluste ja fotogaleriiga .
 
JG juhtkond

Juhtkond tunnustab

Leia meid

Meil on lehel 219 külalist ja 0 liiget