loimingutunnidVeebruaris ja märtsis toimusid Järve Gümnaasiumis teistmoodi tunnid kui tavaliselt. Tunde, milles olid lõimitud üldjuhul 3 ainet, andsid õpetajate meeskonnad. Iga meeskond andis 2-3 tundi mõnel erinevaid aineid siduval teemal. Lisaks ainete lõimimisele kasutasid õpetajad väga palju erinevaid mängulisi keskkondi internetis, samuti toimusid mitmed tunnid arvutiklassides, sülearvutite, tahvelarvutite või õpilaste telefonide kasutamise abil. Kõige enam olid kasutusel olid sellised keskkonnad nagu youtube, prezi, learningapps. ArcGIS, QR kood, quizizz, kahhoot, team-up, timeme, padlet, mentimeter, classtools, keeleveeb, geogebra ja mitmed teised.
Järve Gümnaasiumi juhtkond tunnustab ja tänab kõiki õpetajaid, kes tegid ajamahukat koostööd tundide ettevalmistamisel ja andsid koostöös väga põnevaid tunde! Temaatiliselt seotud terviklikes tundides õppisid õpilased aineid omavahel seostades ning mänguliselt praktilisi  teadmisi omandades väga palju uut.
Kokku toimus kahe kuu jooksul 31 lõimingutundi ja tunde andsid põnevatel teemadel järgmised meeskonnad:
 
Pile Ers (keemia), Kaia Talver (inimeseõpetus), Aarne Hanni (kunst) –  8. klassi tundides teemal „Armastuse keemia“
 
Janika Kuus (matemaatika), Siim Abner (keh. kasv), Silvar Ammas (tööõpetus) – 6. b klassi tundides teemal „Ring ja ringjoon“
 
Merli Palmik (geograafia), Ülla Toomjärv (saksa keel), Maarika Kaalep (muusika) – 7.b klassi tundides teemal „Saksa muusikud interaktiivsel kaardil“ 
 
Sirje Kivil (bioloogia) , Anne Oru (matemaatika), Juri Jelistratov (inglise keel) – 11. klassi tundides teemal „Matemaatika elus ja elu matemaatikas“
 
Halli Toommägi (klassiõpetaja), Krista Kask (klassiõpetaja), Koidu Raidma (klassiõpetaja) – 2. klassi ja 4. b klassi tundides teemal „Tunded“
 
Reet Kukk (klassiõpetaja), Aadu Kukk (muusikaõpetaja), Kadre Maalma (rütmika) – 3. a klassi tundides teemal „Eesti Vabariigi sünnipäev. Iseseisvuspäeva paraad.“
 
Maarika Virkunen (arvutiõpetus), Eha Mägi (klassiõpetaja), Eha Koppelmaa (vene keel) - 1. a klassi tundides teemal „Multifilmi valmistamine - "Poes"“ ning 7. klassi tunnis teemal „Ühistransport“. 
 
Mai Teetlok (inglise keel), Ülle Piperal (eesti keel), Inna Tolsa (tööõpetus) – 5. a klassi tundides teemal „Eesti rahvustoidud“.  
 
Maie Jõemaa (eesti keel), Natalja Hramtsova (arvutiõpetus), Oksana Nazarova (vene keel) – 6. b klassi tundides teemal „Teatrimajad“. 
 
Airika Andruse (matemaatika), Toivo Toikka (füüsika) – 7. klassi tundides teemal „Arvutamine matemaatikas ja füüsikas“. 
 
Humanitaar-sotsiaalainete õppetooli kõik liikmed (lõimitud: eesti keel, kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus ) - 4.-12. klassini kooliastmeti läbi viidud lõimitud kultuurimäng "Tunne oma keelt, maad ja inimesi". 
Mõned viited on leitavad ka Coolilehest:
Palju vahvat ja põnevat on veel ees, sest õpetajate meeskonnad annavad 3 aine ja digimaailma lõimitud tunde ka aprilli- ja maikuus.
 
JG juhtkond
 

Juhtkond tunnustab

Leia meid

Meil on lehel 77 külalist ja 0 liiget