Curriculum Vitae

Nimi

Kool alustas tegutsemist 1922. aastal Kohtla-Järve Algkoolina, Järve Gümnaasiumi nime kannab kool alates 1996. aastast. 2017 sügisel pidas kool 95. sünnipäeva.

Elukoht

Katse 2, Kohtla-Järve  Ida-Virumaa
Õppehoone, uus staadion, parklad, rattahoidja, koolimuuseum, söökla, bassein, võimla, aula, kooliraadio, õpilasfirma kohvik, arvutiklassid, peeglisaal, raamatukogu, hambaarst.

Perekonnaseis

Kooliperesse kuulub 20 klassikomplekti 437 õpilasega, 54 pedagoogitööga seotud töötajat ning 28 muud abilist.

Hariduskäik

1.-12. klass 
Gümnaasiumis on kaks õppesuunda:

  • reaal- ja loodussuund
  • sotsiaal- ja rakendussuund

Võõrkeeled

Koolis on võimalik õppida järgmisi võõrkeeli: 

  • inglise keel
  • vene keel
  • soome keel
  • saksa keel

Arvutioskus

Uus arvutiklass (26 kohta), väike arvutiklass (14 kohta), 2 mobiilset sülearvutiklassi, 40 tahvelarvutit ainetundides, 10 tahvelarvutit õpetajatel, projektorid kõikides klassiruumides ja aulas.
Võimalus kasutada õppetöös kaasaegseid IKT esitlusvahendeid (digitahvlid, U-boardid, dokumendikaamerad, 5 wifi-võrku)

Osalemine projektides

Oleme saanud haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ hõbetaseme, HITSA digitaalselt aktiivse kooli kuldtaseme. Oleme väga edukalt osalenud mitmetel aastatel erinevates ettevõtlusprojektides ENTRUM, Starter, Bight Minds. Osalesime pilootkoolina projektis „Kiusamisest vaba kool“ ja „Koosõppiv kool“, liitusime VEPA programmiga, osalesime HTM koostööprojektis Toila Gümnaasiumiga, KIK erinevates loodus- ja keskkonna-alastes projektides, projektis „Kaitse end ja aita teisi“, korraldame noorte moehuviliste konkurssi „Moedemm“, säästame loodust, kogudes igal aastal kuni 38 tonni vanapaberit.

Harrastused

Maadlus, fotoring, matkaring, matemaatikaring, pranglimine, nutisport,  suusatamine, ujumine, üldfüüsiline treening, korvpall, B-kat juhilubade kursus, robootikaringid, pallimänguring, rahvatants, tütarlaste ansambel, õpilasfirma, eesti keele tugiõpe, robootikaring, sulgpall, algklasside pallimängud, näitering, lavatants, vahetunnis teeme võimlas sporti, mängime lauatennist, õhuhokit ja koroonat, ronime 10-meetrisel ronimisseinal või tantsime aulas.

Iseloom

Heatahtlik, sõbralik, lõbus, aktiivne, seltskondlik, ettevõtlik, viisakas, õpihimuline, uudishimulik, täpne.