Päev

Kuupäev

Kellaaeg

Toimumise koht

Sündmus

Klass

Vastutajad

MÄRKUSED

E

02.09

10:00

Aula

Teadmistepäeva aktus

2.-7. klass

7. klassid, T.Teppe

järgnevad klassijuhataja-tunnid

12:00

Aula

Teadmistepäeva aktus

1. ja 8.-9. klass

9. klassid, T.Teppe

järgnevad klassijuhataja-tunnid

   

ÕE esindajate valimine

4.-9. klass

klassijuhatajad

klassijuhataja-tunnis

14.15

 

Laiendatud juhtkond

 

A.Endjärv

 

N

05.09

10:50-11:10

R 410

ÕE infokoosolek

Õpilasesindus

Õpilasesindus, T.Teppe

 

R

06.09

8.30-12:00

 

Matkapäev

1.-9. klass

Klassijuhatajad

 

E

 

09.09

14:15

arendusjuhi ruum

Laiendatud juhtkond

 

A. Endjärv, M. Teetlok

 

 

 

15:00

R 410

ÕE koosolek

Õpilasesindus

Õpilasesindus, T.Teppe

 

T

10.09

15:00

 

I kooliastme klassijuhatajate koosolek

 

M. Palmik, I. Hallik

 

18:00 –19:20

klassid ja aula

Lastevanemate üldkoosolek

 

A. Endjärv, M. Teetlok

järgnevad klasside koosolekud

E

16.09

14:15

 

Laiendatud juhtkond

 

A.Endjärv

 

T

17.09

15:00

 

Valdkonnajuhtide koosolek

 

I.Hallik, M.Palmik

 

N

19.09

 

aula

Klasside pildistamine

1.-9. klass

T.Teppe, klassijuhatajad

 

R

20.09

15:00

aula

Päästeameti koolitus

õpetajad

J.Laur

 

 

 

 

Maailmakoristuspäev

 

T.Teppe

 

 

23-27.09

 

Kool

Spordinädal 2019

1.-9. klass

keh.kasv õpetajad, K.Talver

 

E

23.09

14:15

 

Laiendatud juhtkond

 

A. Endjärv

 

T

24.09

15:00

 

Õpetajate infotund

Õpetajad, personal

A.Endjärv

Töötukassa koolitusvõima-luste tutvustus töötavatele inimestele

K

25.09

 

Staadion

Aastajooks

1.-9. klass

Keh.kasv. õpetajad

 

N

26.09

7:00-8:15

Kooli ees

Vanapaberi kogumine

1.-9. klass

T.Teppe, V.Viirlaid, MTÜ Meie Järve, kogu kool

 

R

27.09

10:00-13:00

2.-3. tundide külastused

Külas on Jõgevamaa ettevõtlike koolide õpetajad

kokkuleppel   aineõpetaja-tega

V. Viirlaid

Ettevõtlik Kool

L

28.09

 

Jõhvi

Mihlklilaat

 

K.Naur

 

E

30.09

14:15

 

Laiendatud juhtkond

 

A.Endjärv

 

Kirjuta psühholoogile