Tervisenõukogu esimees:

-Kaia Talver

Tervisenõukogu aseesimees:

Kadre Maalma - kehalise kasvatuse õpetaja

Tervisenõukogu liikmed:

Triinu Teppe - huvijuht

Tiina Malman - hoolekogu esindaja

Anneli Tokman - Ida-Viru KH esindaja, terviseteenuse osutaja tegevusloa alusel

Stella Onkel - sotsiaalpedagoog/ tuge vajavate õpilaste koordinaator

Maaris Virkus-Peetsalu - eripedagoog

Inna Tolsa - õpetajate esindaja (tööõpetus ja käsitöö)

Krista Kask - klassiõpetajate esindaja