Curriculum Vitae

Nimi

Kool alustas tegutsemist 1922. aastal Kohtla-Järve Algkoolina, Järve Gümnaasiumi nime kannab kool alates 1996. aastast.

Elukoht

Katse 2, Kohtla-Järve  Ida-Virumaa
Õppehoone, uus staadion, parklad, rattahoidja, koolimuuseum, söökla, bassein, võimla, aula, kooliraadio, õpilasfirma kohvik, arvutiklass, peeglisaal, raamatukogu, hambaarst

Perekonnaseis

Kooliperesse kuulub 18 klassikomplekti 417 õpilasega, 47 pedagoogitööga seotud töötajat ning 27 muud abilist.

Hariduskäik

1.-12. klass 
Gümnaasiumis on kaks õppesuunda:

  • reaal- ja loodussuund
  • sotsiaal- ja rakendussuund

Võõrkeeled

Koolis on võimalik õppida järgmisi võõrkeeli: 

  • inglise keel
  • vene keel
  • soome keel
  • saksa keel

Arvutioskus

Uus arvutiklass (26 kohta), 2 mobiilset sülearvutiklassi, 40 tahvelarvutit ainetundides, 10 tahvelarvutit õpetajatel, projektorid kõikides klassiruumides ja aulas.
Võimalus kasutada õppetöös kaasaegseid IKT esitlusvahendeid (digitahvlid, U-boardid, dokumendikaamerad, 5 wifi-võrku)

Osalemine projektides

Kuulume haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“ ühinenud koolide ridadesse, osaleme pilootkoolina projektides „Kiusamisest vaba kool“ ja „Koosõppiv kool“, HTM koostööprojekt Toila Gümnaasiumiga, KIK erinevates loodus- ja keskkonna-alastes projektides, projektis „Kaitse end ja aita teisi“, korraldame noorte moehuviliste konkurssi „Moedemm“, säästame loodust, kogudes igal aastal kuni 35 tonni vanapaberit.

Harrastused

Maadlus, suusatamine, ujumine, üldfüüsiline treening, korvpall, B-kat juhilubade kursus, robootikaringid, pallimänguring, rahvatants, tütarlaste ansambel, õpilasfirma, eesti keele tugiõpe, rockansamblid, mudilaskoor, poistekoor, robootikaring, sulgpall, algklasside pallimängud, näitering, vahetunnis teeme võimlas sporti, mängime lauatennist ja koroonat või tantsime aulas.

Iseloom

Heatahtlik, sõbralik, lõbus, aktiivne, seltskondlik, ettevõtlik, viisakas, õpihimuline, uudishimulik, täpne.